Blog

Penningmeester en secretaris gezocht!

Heb jij penningmeester of secretaris kwaliteiten in je? Wij zijn hard op zoek naar 2 mensen die zich samen met ons in wil zetten voor de Floralia!
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via: mail@floraliavereniging.nl

Hieronder zijn de profielschetsen te lezen:

Profielschets voor de secretaris:

Doel:

 • Het regelen van de secretariële zaken:
  • Uitnodigingen ereleden voor de diverse onderdelen
  • Uitnodigen B&W voor de diverse onderdelen
  • Uitnodigen overige hoogheden omliggende organisaties
 • Een actieve bijdrage leveren aan het beleid van Floralia
 • Bijeenroepen van bestuursleden in samenspraak met de voorzitter.
 • Samen met Penningmeester en Voorzitter het dagelijks bestuur vormen
 • Bijhouden van het archief
 • Bijhouden ledenadministratie

 

Middelen:

 • Notuleren van de bestuursvergaderingen, ongeveer 10 keer per jaar.
 • Notuleren van de vergaderingen met de wijken en de leden
 • Notuleren van de jaarvergadering
 • Jaarverslag opmaken en presenteren op de jaarvergadering
 • Handen uit de mouwen tijdens het Floraliaweekend
 • Contacten met omliggende corso onderhouden

 


Profielschets voor de penningmeester

Taken:

 • Financiële administratie
  • Bank- en kasboek bijhouden in Excel
  • Opstellen jaarrekening
  • Opstellen begroting
 • Ledenadministratie
  • Mutaties ledenbestand verwerken in Excel/Davilex Club
  • Incasseren contributie via Davilex Club
  • Contante contributie innen: coördineren met vrijwilligers
  • Printen en verspreiding ledenkaarten
 • Sponsoring
  • Bijhouden sponsorbestand
 • Factureren/incasseren sponsorbedragen
 • Crediteuren
  • Controleren en betalen inkomende facturen
 • Corso 3e zaterdag in september
  • Bemannen infostand
  • Routekaarten printen
  • Zorgen voor wisselgeld voor diverse activiteiten
  • Vlaggenverkoop
  • Inkoop breekmunten en verkoop/verspreiding
  • Verwerken opbrengsten en kosten
 • Een actieve bijdrage leveren aan het beleid van Floralia
 • Samen met secretaris en voorzitter het dagelijks bestuur vormen
 • Inschrijven Clubsupport Rabobank
 • Bijwonen van de bestuursvergaderingen, ongeveer 10 keer per jaar.
 • Handen uit de mouwen rondom het Floraliaweekend