Blog

Uitnodiging ledenvergadering 4 maart

Alle leden zijn van harte welkom voor de ledenvergadering!

4 maart 2020 20:00 in ‘t Trefpunt

Agenda:

1. Opening
2. Notulen vergadering 2019
3. Mededelingen
4. Jaarverslag 2019
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Vaststellen nieuwe kascommissie
8. Mutaties bestuur:
Aftredend :

  • o Alfred Hagedoorn (Penningmeester)
  • o Wiebe Goodijk (Secretariaat)

Voorgestelde kandidaten:

  • o Bart Nooteboom (Communicatie)
  • o Petra Laurens (Secretariaat/Communicatie)
  • o Ronald Pegels (Penningmeester)
  • o Tiny Verbrugh (2de Penningmeester)
  • o Lysette Lubbers (Festival)

9. Informatie Corso, festival en P.R.
10. Corso Koepel, Unesco voordracht
11. Voorthuizen Straalt
12. Rondvraag
13. Sluiting